Výdaje spojené s nákupem

Výdaje spojené s nákupem nemovitosti v Turecku

Na rozdíl od jiných zemí, jsou náklady na nákup nemovitosti v Turecku nízké, a cizinci budou příjemně překvapeni, kolik peněz jim zůstane v kapse. Určitě, je rozumné znát před zahájením samotného nákupu všechny finanční náklady, které mohou vzniknout z důvodu legislativy a právních procesů, stejně jako daně a poplatky za služby. Povinné poplatky spojené s nákupem a vlastnictvím nemovitosti:.

Poplatek za znalecký posudek nemovitosti

Před přepisem vlastnického listu na KÚ při prodeji cizinci je povinné doložit znalecký posudek s vyčíslenou hodnotou nemovitosti. Cena posudkuje přibližně 1.500 TL v závislosti na městě a vlastnostech konkrétní nemovitosti. Kupující platí tento poplatek přímo soudnímu znalci případně prostřednictvím zprostředkovatele nebo prodávajícího . Ocenění a zpracování znaleckého posudku trvá cca 2 – 3 dny po obdržení sms .

LV (Tapu) / poplatky za přepis-převod

Řízení o převodu nemovitosti probíhá prostřednictvím Generálního ředitelství katastru nemovitostí. Kupující i prodávající musí být řízení přítomen, toto neplatí pokud jedna ze stran udělí plnou moc pro zastupování v řízení zmocněnci (třetí osobě).

4% Poplatek 4% ve výši deklarované hodnoty nemovitosti musí být zaplacen finančnímu úřadu, jako tzv. daň z převodu nemovitosti. Tuto daň platí vždy nabyvatel tj. kupující . Níže uvádíme další možné náklady v celkové hodnotě cca 2.500 TL:;

  • Překlad občanského průkazu nebo cestovního pasu u notáře (300 TL za každou osobu, V ČR se hradí překladateli do turečtiny za překlad jednoho dokladu 600,-Kč) )
  • Překlad dokumentu u notáře pro otevření bankovního účtu
  • Soudní překladatel
  • Plná moc (sjednána prostřednictvím konzula v ČR se hradí přímo na velvyslanectví, pouze v eurech ve výši cca 45 (v ceně je zahrnuta veškerá administrativa a podpis konzula, zavedení do systému v Turecku). Soudnímu překladateli, který musí být přítomen a plnou moc na velvyslanectví předčítat - překládat kupujícímu do čj se uhradí jednorázový poplatek 3000,-Kč. K plné moci je nutné přiložit 2 fotografie ve formátu jako na OP, CP. )
  • Získání daňového čísla
  • Fotografie 2x
  • Registrační poplatek ( Katastru nemovitostí cca 400 TL)

Poplatek za služby realitního agenta

Podle nařízení je poplatek realitní kanceláři 2% z prodejní ceny.. Někteří prodejci poplatek nepožadují a hradí sami aby se cenově odlišili od konkurence., proto se provize u mnoha námi nabízených nemovitostí nezobrazuje..

Právní zastoupení

Buy Home Alanya nabízí pro své klienty na vyžádání vzor kupní smlouvy (zašleme e-mailem), která byla připravena ve spolupráci s našimi právníky v Turecku a ČR.. Máme zkušenosti s prodejem nemovitostí do rukou cizinců.. Vaše finance jsou pod dohledem zkušených realitních odborníků.. Naši klienti, kteří svěří nákup své budoucí nemovitosti do našich rukou nebudou již později řešit jakékoliv právní problémy spojené s jejím nákupem..

Po zakročení, že nakoupíte nemovitost v hodnotě požadované k získání tureckého občanství tj. 250.000 USD, doporučujeme vám projít celý proces s právníkem. Naše společnost má uzavřené dohody s několika zkušenými právníky, kteří poskytují své služby na velmi vysoké mezinárodní úrovni.. Odměna pro právníka za přípravu dokumentů k získání tureckého občanství je průměrně 5.000 USD.

Daň z nemovitosti (každoroční poplatek)

Daň z nemovitosti se platí každý rok a činí 0,02% v městských obcích a 0,01% v nemetropolitních oblastech. Sazba daně z komerčních nemovitostí je 0,04% v městských částech a 0,02% v nemetropolitních oblastech.

Daň využívá vláda k financování oprav a výstavby vodovodního řádu a kanalizace, dále k podpoře bezpečnostních složek hasičského sboru atd..

Pojištění majetku včetně živelných pohrom (např. zemětřesení, tsunami, požár atd.)

Pojištění proti zemětřesení (DASK) je v Turecku povinné a počítá se na metr čtvereční. Rizika, která mohou vzniknout při požáru, výbuch, tsunami nebo sesuvu půdy během a po zemětřesení podléhají povinnému pojištění proti zemětřesení. Tuto povinnost má developer a bez toho nelze získat povolení ke stavbě projektu. . Poplatek se pohybuje mezi 150 TL až 250 TL (nepřekročí uvedenou cenu, ale záleží na velikosti jednotky).

Pojištění majetku poskytuje ochranu proti většině rizik , jako jsou např. požáry, záplavy,, vykradení atd.. Dále si múžete sjednat specializované formy individuálního pojištění, jako je požární pojištění, povodňové pojištění, pojištění proti zemětřesení, pojištění domácnosti nebo pojištění plynového či elektrického kotle. Pojištění majetku v takových případech poskytuje finanční náhradu majiteli nemovitosti.

Připojení služeb: Elektřina, voda

poplatky za elektřinu a vodu se v Alanyi liší dle lokality.

Poplatek za připojení elektroměru;

Za první připojení , zaplatíte něco mezi 100 TL a 500 za registraci , elektroměr a další zálohové poplatky. Poplatek za převod je stejná jako částka vkladu a další částka DASK.

Poplatek za připojení vodoměru;

Za první připojení , musíte zaplatit 775 TL .

Telefon a internet

Pokud máte povolení k pobytu, můžete požádat o telefonní a internetové připojení. Turk telecom a TTNET , nabízejí služby po celém Turecku.

Pro nové předplatitele, jsou k dispozici speciální balíčky, pokud podepíšete smlouvu na dva roky. Do nabídky patří neomezené telefonní hovory, širokopásmový internet a TV satelitní balíčky za 130 TL za měsíc. Všechny společnosti Vám budou účtovat instalační poplatek.

Poplatek za služby (úklid společných prostor a další)

Každý, kdo kupuje byt ve společných budovách, bude také muset zaplatit měsíční poplatek za služby (úklid atd.) , který jde na úhradu komunálních služeb, jako je osvětlení společných prostor, údržba bazénu, údržba a zabezpečení zahrady. ..

Porovnat

Zadejte klíčové slovo